A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 2019. április 25-én összügyészi értekezlet keretében értékelte a megyei ügyészi szervek elmúlt évben végzett munkáját, amelyen a Legfőbb Ügyészséget Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes képviselte.

Az évértékelő rendezvényen elsőként Dr. Nánási László főügyész számolt be a főügyészség és a megyében lévő 7 járási ügyészség elmúlt évi tevékenységéről. Kiemelte, hogy a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a megyében dolgozó ügyészek alapos, szakszerű és gyors munkát végeztek, amellyel kapcsolatban köszönetét fejezte ki.

A büntetőjogi szakági tevékenységet bemutatva Dr. Dókáné dr. Pályi Krisztina főügyészhelyettes utalt rá, hogy bár az ügyészségre érkező ügyek száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, ez csak kevéssé mutatkozott meg az ügyészekre háruló munkateher alakulásában. Ennek okait a jelen kor kihívásainak jobban megfelelő új büntetőeljárási törvénynek a nyomozás vizsgálati szakaszában, az ügyész irányítási jogkörére vonatkozó szabályaiban, valamint az elektronikus kapcsolattartás kapcsán jelentkező többletfeladatokban jelölte meg. Kiemelte, hogy az ügyészség gyorsan tud alkalmazkodni a folyamatosan változó társadalmi, informatikai és jogszabályi környezethez, melyet nagyban segített a Legfőbb Ügyészség, valamint a központi és a helyi képzések, az ügyészek folyamatos önképzése, illetve belföldi és külföldi szakmai pályázatokon való részvétele. Hangsúlyozta továbbá, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés az elmúlt évben is széles körű és hatékony eszközt jelentett az ügyészség számára a határokon átnyúló bűnügyek elkövetőivel szembeni eredményes fellépéshez.

A közjogi szakterület irányításáért felelős Dr. Nacsa Klára főügyészhelyettes rámutatott arra, hogy az ügyészség a törvényességi ellenőrzési és magánjogi területen a civil szervezetekkel, szabálysértési eljárások törvényességével kapcsolatban, valamint környezet-, természet- és fogyasztóvédelmi kérdésekben lép fel. Emellett proaktív, perelhárító ügyészi kezdeményezéssel él, mely hatékony, gyors, költségkímélő eljárást biztosít a vitás kérdésekben. Rámutatott arra, hogy a megyében eddig működő büntetésvégrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák és előállító helyiségek mellett új országos büntetés-végrehajtási intézet is épült, így a főügyészség büntetés-végrehajtási szakterületén jelentős munkateher növekedés tapasztalható.

Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek tevékenységét megköszönve továbbra is kiemelt elvárásként fogalmazta meg, hogy az ügyészi munkavégzésnek a törvényesség és szakszerűség mellett az időszerűség követelményének is meg kell felelnie. Utalt rá, hogy az új eljárási törvény a korábbinál több lehetőséget biztosít a büntetőeljárás egyszerűsítésére és gyorsítására, amelynek körében kiszélesedtek az ügyészség lehetőségei.

Hozzászólások lezárva.