A Békés Megyei Főügyészség 2017. április 17. napján tartotta összügyészi értekezletét, amelynek keretében sor került a főügyészség 2017. évi tevékenységének az értékelésére. Az értekezleten jelen volt dr. Belovics Ervin legfőbb ügyészségi tanácsos, büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes is.

Dr. Veress Gabriella megyei főügyész a büntetőeljárások statisztikai adatainak elemzése és az egyes bűncselekmény típusok számának az alakulása mellett kiemelte, hogy a Békés megyei ügyészi szervek időszerű munkavégzést folytattak, 30 napon belül az ügyek 98,7 %-ának a feldolgozása megtörtént. E mellett hangsúlyozta, hogy a munkájuk szakszerű és törvényes is volt, amit az országos átlagot meghaladó, 98,9 %-os váderedményesség is alátámaszt. A főügyész rámutatott, hogy a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei a tavalyi évben is biztosítottak voltak.

A főügyészség 2017. évi büntetőjogi szakági tevékenységét értékelve dr. Berg Márta főügyész-helyettes beszámolójában hangsúlyozta, hogy az eljárást gyorsító jogintézmények alkalmazása kapcsán a megyei ügyészi szervek a korábbi években elért javulást a tavalyi évben is meg tudták tartani. Továbbra is jelentős a kiszabott büntetések súlyosítását célzó ügyészi fellebbezések száma is.

A közérdekvédelmi szakterület értékelése során Rajnainé dr. Hugyecz Ilona közjogi főügyész-helyettes rámutatott, hogy törvényi változás miatt az ügyésznek az egyesületek kapcsán fennálló törvényességi ellenőrzési jogköre lényegében megszűnt. A büntetés-végrehajtási törvényességi és jogvédelmi szakterületen ezzel szemben a vizsgálatok és ellenőrzések számának növekedéséről, az ezek alapján megtett intézkedésekről számolt be. Kitért továbbá a mind szélesebb körű elektronikus kapcsolattartás kihívásaira, valamint a büntetőjogi szakággal történő együttműködés eredményeire.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek tevékenységét értékelve kifejtette, hogy a beszámoló adatai kiváló munkavégzést támasztanak alá, amiért köszönetét fejezte ki. Az idén hatályba lépő új Büntetőeljárásról szóló törvény kapcsán hangsúlyozta, hogy megfelelő szemléletváltással gyors és szakszerű munkavégzés alapja lehet a jogszabály.

Hozzászólások lezárva.