A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség és a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 2019. április 2-án értékelte a 2018. évi tevékenységet. Az értekezleten részt vett Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes.

Dr. Pocsai Edit főügyész beszámolójában elsőként utalt arra, hogy a megyében a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkent, annak mértéke meghaladta az országos átlagot.

Ezt követően a 2018. július 1-én hatályba lépett új büntetőeljárási törvény tükrében részletesen elemezte a nyomozás felügyelet/irányítás körében tett érdemi ügyészi intézkedések számának és eredményességének alakulását.

Utalt arra is, hogy a megye ügyészei a nyomozás érdemi lezárását követően az országos átlagnál nagyobb arányban dolgoztak fel a nyomozás megszüntetésre irányuló, illetve a vádjavaslatot. Kifejtette, hogy a megye szervezeti egységei 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottak a bírósági eljárást gyorsító jogintézmények alkalmazására. E körben elmondta, hogy az elmúlt év második felében a bíróságok előkészítő ülésein 120 vádlott tett beismerő vallomást és mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, közülük a bíróság 119-nek fogadta el e nyilatkozatát és hozott az ügyben ítéletet, így mindössze egy alkalommal kellett megjelenniük a bíróságon.

Az ügyészségi nyomozást érintően beszámolt arról, hogy 2018-ban az érintett ügyészek által lefolytatott nyomozások száma az előző évi felére csökkent. Ezt követően hangsúlyozta, hogy a megye váderedményessége következetesen jó, Hajdú-Bihar megye a mutatói alapján az országos 5-6. helyen áll.

A közjogi szakág tevékenységének értékelése során dr. Tóth Éva főügyészhelyettes tájékoztatást adott arról, hogy 2018-ban a közérdekvédelmi, a törvényességi ellenőrzési, a szabálysértési szakterületen az ügyérkezés tovább csökkent, míg a büntetés-végrehajtási, törvényességi felügyeleti és jogvédelmi tevékenység statisztikai mutatói növekedtek, amelyek az előállító helyiségek vizsgálatának, valamint a fogva tartottak meghallgatásának nagyobb számából adódtak.

A magánjogi tárgyú ügyérkezésben minimális csökkenés volt tapasztalható, azonban e szakterületen jelentős volt az ügyészi saját kezdeményezésen alapuló intézkedés.

A szakág ügyészei 2018-ban tovább növelték az ún. perelhárító kezdeményezések és civil felszólítások számát is.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek elmúlt évi tevékenységét következetesen szakszerűnek és időszerűnek értékelte, továbbá megköszönte a megye 2018. évi eredményes munkáját. Hozzászólásában utalt arra, hogy az ügyészségnek a továbbiakban mind a büntetőjogi, mind a közjogi szakágban a hatályba lépett új törvények jogintézményeinek, eljárási formáinak a gyakorlatban történő minél szélesebb körű és szakszerű alkalmazására kell törekednie.

 

Hozzászólások lezárva.