A Somogy Megyei Főügyészség dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével 2018. április 3-án évértékelő értekezletet tartott.

Dr. Horváth Szilárd főügyész összefoglalójából kiemelte, hogy 2017. évben az ügyészség jelentős illetményfejlesztést hajtott végre, amely mind az ügyészi, mind az igazgatási és fizikai állományt érintette. A szükséges tárgyi feltételek is kedvezően alakultak Somogy megyében, mivel megkezdődtek a kaposvári ügyészségi székház kivitelezési munkálatai. Hangsúlyozta, hogy a megye ügyészei megfelelően alkalmazkodtak az elektronikus ügyintézés kihívásaihoz, és felkészülten várják az új büntetőeljárási törvény hatálybalépését is.

A büntetőjogi szakterület éves tevékenységét dr. Horváth Szilárd főügyész és dr. Jávorszki Tamás büntetőjogi főügyész helyettes ismertette, kiemelve, hogy az elmúlt évben Somogy megyében 9,4 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ez a tendencia volt megfigyelhető a lakosság biztonságérzetét érintő lakásbetörések és a súlyosabb vagyon elleni bűncselekmények (rablás, zsarolás, kifosztás) esetében is, illetve örvendetes, hogy drasztikusan csökkent a befejezett emberölések száma.

A megye ügyészségei országos szinten élen járnak a büntetőeljárást gyorsító eszközök alkalmazásában, az ügyek 69,3 százalékában emelnek vádat tárgyalás mellőzésével, illetve állítják gyorsított eljárásban bíróság elé a terhelteket. A kiváló időszerűségi mutatónak köszönhető, hogy a vádlottak 64,42 százalékát érintően egy éven belül jogerős bírósági határozattal zárultak le a büntetőeljárások.

A megye ügyészei a tudományos területen is aktívak voltak, több hazai és külföldi konferencián vettek részt előadóként, a fiatal ügyészek részére szervezett szakmai-tudományos megmérettetésen a megye fiataljait is díjazták.

Dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó közjogi főügyész helyettes a közjogi szakág munkáját ismertetve kiemelte, hogy egyre hangsúlyosabb az ügyész szerepe a cégjogi törvényességi felügyeleti eljárásokban, illetve 2017. évben új kihívás volt a megyében működő gyermekotthonok működésének ellenőrzése is, amellett, hogy továbbra is szerteágazó feladatokat látnak el a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete, a szabálysértési eljárások, a közhasznú szervezetek ellenőrzése és a környezetvédelem területén.

Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgoznak a hatékony és törvényes ügyészi munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésén, ennek keretében valósul meg legjelentősebb beruházásként a kaposvári székház is. A megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy az elmúlt évben is magas szakmai színvonalú munkát végeztek, amelyért elismerését fejezte ki. Az ügyészség előtt álló kihívásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a 2018. július 1. napján hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alapvető szemléletváltást igényel az ügyészektől.

Hozzászólások lezárva.