A Tolna Megyei Főügyészség 2018. március 6-án dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével évértékelő értekezletet tartott.

Dr. Magyar Pál főügyész köszöntője után dr. Málinger Marianna büntetőjogi főügyészhelyettes a szakág munkáját értékelve előadta, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 2017. évben a megyében kisebb mértékben, 5,2 százalékkal mérséklődött. Ezen belül is a lopások és a csalások száma csökkenést, azonban a rablások és a sikkasztások, valamint az ittas vezetések száma emelkedést mutatott. A befejezett nyomozások számában az előző évihez képest 4,2 százalékos növekedés jelentkezett. A megye váderedményességi mutatói ebben az évben is kiválóak voltak, az országos átlagot is kismértékben meghaladták. Az időszerűségi mutatók a korábbi gyakorlatnak megfelelően kiemelkedőek maradtak.

Müllerné dr. Bognár Katalin közjogi főügyészhelyettes hangsúlyozta, hogy a szakágat az elmúlt évben is sok változás érintette. A számadatok részletezésekor elmondta, hogy az előző évhez képest 7,7 százalékkal több ügy érkezett, valamint a bíróság előtti tevékenység mutatói is nőttek. Emelkedett a szabálysértéssel kapcsolatos ügyek száma is. A szakághoz tartozó büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet és jogvédelmi ügyészi tevékenység körében az ügyforgalom kismértékben csökkent. A büntetés-végrehajtási intézetben a fogvatartás, az elhelyezés körülményei tovább javultak.

Dr. Magyar Pál főügyész összefoglalójában elmondta, hogy a megyei ügyészi szervezet munkavégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek 2017. évben is rendelkezésre álltak. Felhívta a figyelmet az idén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alkalmazásával kapcsolatban az ügyészség előtt álló jelentős feladatokra.

A beszámolókat követően dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes –  rövid országos kitekintést követően – a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve, az „időszerűség-törvényesség-szakszerűség” hármasát kiemelve leszögezte, hogy a váderedményességi és a többi mutató is színvonalas és szakszerű munkára utal. Mindkét szakágat érintően szakmai kérdésekre is kitért, majd beszélt a jogszabály-változásokkal összefüggésben az ügyészség előtt álló feladatokról. Összegzésként megköszönte az elmúlt évi tevékenységet és elismerését fejezte ki a megye ügyészi szervezetének kiegyensúlyozott, szakszerű és időszerű munkájával kapcsolatban.

Hozzászólások lezárva.