A Tolna Megyei Főügyészség 2019. április 9-én dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével évértékelő értekezletet tartott.

Dr. Magyar Pál főügyész köszöntője után Dr. Málinger Marianna büntetőjogi főügyészhelyettes a szakág munkáját értékelve előadta, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 2018. évben a megyében – az országos adatokhoz viszonyítva – kisebb mértékben, 7,22%-kal csökkent. A legjellemzőbbek továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények. A jogszabályi környezet változása, a struktúraváltás, illetve új jogintézmények megjelenése miatt azonban a statisztikai adatokat nem lehet teljesen egybevetni a korábbi évek adataival. Külön kitért a nyomozások felügyeletének és irányításának kérdéseire, a nyomozást befejező ügyészi döntésekre, a vádhatósági tevékenységre, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint a másodfokú eljárásokkal kapcsolatos adatokra is.

Kiemelte, hogy a megye váderedményességi mutatói ebben az évben is kiválóak voltak, az országos átlagot is meghaladták.

A közjogi szakág munkájáról szóló beszámoló adatai szerint az előző évhez képest 4%-kal kevesebb ügy érkezett, ami az ügyészi intézkedések számának csökkenését is jelentette. A közérdekvédelmi ügyészi tevékenység nagyobb részét a szabálysértéssel kapcsolatos ügyek elintézése tette ki. A szintén a szakághoz tartozó büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet és jogvédelmi ügyészi tevékenység körében az ügyforgalom kismértékű növekedést mutatott; valamint a magánjogi területen is 10%-kal több ügy érkezett.

A beszámolókat követően dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes hangsúlyozta, hogy 2018 a változás éve volt. Rövid országos kitekintés után a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve leszögezte, hogy a váderedményességi és a többi mutató is színvonalas és szakszerű munkára utal, amely miatt elismerését fejezte ki. Szakmai, valamint az ügyészi életpályát érintő kérdésekre is kitért, majd összegzésként megköszönte az elmúlt évi tevékenységet, a szakszerű, időszerű és törvényes munkát mindkét szakágban.

Hozzászólások lezárva.