A Veszprém Megyei Főügyészség 2019. április 17-én dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével tartotta évértékelő értekezletét.

Dr. Orbán György főügyész megnyitójában rámutatott, hogy 2018-ban az új eljárási kódexek hatálybalépése, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetése komoly kihívásokat teremtett, de az alapos felkészülésnek és a fegyelmezett, elkötelezett munkának köszönhetően a kitűzött célokat sikerült megvalósítani.

Az értekezleten a büntetőjogi szakág tevékenységét dr. Sárosi Dóra, a közjogi szakág elmúlt évben végzett munkáját pedig dr. Kissné dr. Maár Sarolta főügyészhelyettes elemezte, kitérve az előző év mindkét szakterületet érintő, meghatározó jelentőségű jogszabályváltozásaira.

Dr. Sárosi Dóra a büntetőjogi szakterület elmúlt évet meghatározó feladataként kiemelte az elektronikus kapcsolattartásra, illetve az új büntetőeljárási törvényre történő átállást, amelyet nagyban segítettek a Legfőbb Ügyészség iránymutatásai, a központi és a helyben szervezett képzések. A főügyészhelyettes ismertette a szakág eredményeit, köztük a magas váderedményességet, illetve azt, hogy az ügyészség nagyarányban alkalmazta a büntetőeljárást egyszerűsítő és gyorsító jogintézményeket.

Dr. Kissné dr. Maár Sarolta a közjogi szakág eredményei közül kiemelte az általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítása iránti, saját kezdeményezésű kereseteket. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete kapcsán beszélt a jelentős ügyszám-növekedésről. A célok között a továbbiakban is a cégügyek, a fogyasztóvédelem és a termőföld védelme kapcsán biztosított ügyészi jogkörök hatékony kihasználását határozta meg.

Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes hozzászólásában a megye ügyészi szerveinek elmúlt évben végzett tevékenységét kiválónak értékelte, beszélt a büntetőjogi jogalkalmazás aktuális kérdéseiről, végezetül pedig megköszönte a főügyészség valamennyi munkatársának az elmúlt évben végzett munkáját.

Hozzászólások lezárva.