A Fejér Megyei Főügyészség évértékelő értekezletet tartott 2018. április 3-án, amelyen részt vett dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes.

Dr. Ott István mb. főügyész elmondta, hogy a megye ügyészi szervezete a tavalyi évben is megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett végezte a munkáját. Kiemelte a jövőre vonatkozó feladatokat és elvárásokat, amelyek között kiemelkedő az új büntetőeljárási törvény elsajátítása és alkalmazása.

Dr. Várhomokiné dr. Rabi Noémi büntetőjogi főügyészhelyettes beszámolójában kifejtette, hogy tavaly is folytatódott az a több éves tendencia, miszerint csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Az előző évhez képest több bírósági eljárás gyorsítását szolgáló jogintézmény alkalmazása történt, a fokozott ügyészi felügyelet száma is növekedett.

Dr. Sáfrán Zsuzsanna közjogi főügyészhelyettes kiemelte, hogy jelentős jogszabályi változások következtek be a szakterületen, azonban az ügyészek ezeket szakszerűen alkalmazva végezték a feladatukat. Az ügyészi intézkedésre irányuló kérelmek, a szabálysértési hatóság által megküldött megszüntető határozatok és a szabálysértési panaszok száma növekedett. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét érintően elmondta, hogy a megyében működő két országos büntetés-végrehajtási intézetben elhelyezett fogvatartottak magas számával összefüggő ügyszámú eljárások határozták meg a tevékenységet.

Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes kifejtette, hogy a jelentősen változó jogszabályi környezetben az ügyészség szakszerű, időszerű és eredményes munkát végzett, amelyhez elismerését fejezte ki. Az új büntetőeljárási törvénnyel kapcsolatosan kiemelte, hogy annak alkalmazása alapvető szemléletváltást igényel az ügyészségtől. 2018. január 1-jétől jogszabályi előírás alapján az ügyészség bevezette az elektronikus ügyintézést, amelyhez a technikai, informatikai, személyi feltételek biztosítottak. Kiemelte, hogy az ügyérkezés csökkenése lehetőséget ad a fokozott minőségi munkára.

Hozzászólások lezárva.