A tegnapi napon tartotta a 2017-es évben végzett munkáját értékelő összügyészi értekezletet a Heves Megyei Főügyészség, amely eseményt dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes a személyes jelenlétével tisztelte meg.

Az értekezlet résztvevőit dr. Szalóki Zoltán főügyész köszöntötte, majd a főügyészség személyügyi helyzetére, valamint az elmúlt évben történt, illetve megkezdett infrastrukturális fejlesztésekre és beruházásokra is kitérő beszámolójában elmondta, hogy a Heves Megyei Főügyészség a 2017. évben több tekintetben és területen is kiemelkedő színvonalú munkát végzett, amellyel a statisztikai mutatók tanúsága szerint az utóbbi évek, sőt, évtizedek legjobb szakmai eredményét érte el. Örömének adott hangot, és köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a napokban befejeződtek az Egri Törvényház – több éven át tartó – felújítási munkálatai, melyek nyomán a főügyészség egy, a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő olyan székházba költözhet vissza, amely a korábbi elhelyezési gondjaira hosszú távú megoldást jelent. A főügyész végül köszönetet mondott a Legfőbb Ügyészség vezetőinek azért, hogy az átmeneti elhelyezési nehézségek ellenére folyamatosan biztosították a törvényes, időszerű és eredményes ügyészi munkához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint méltatta és megköszönte a megyei ügyészi szervezet egész évi munkáját.

Dr. Kalmár Gyula büntetőjogi főügyészhelyettes beszámolójában összefüggésükben értékelte a múlt év számadatait és tendenciáit. Kiemelte, hogy minden tekintetben magas szinten sikerült megfelelni a szakmai kihívásoknak. Kiemelkedő az eljárást gyorsító, tárgyalást elkerülő megoldások alkalmazása, a korábbiaknál is jobbak az időszerűségi mutatók, valamint a váderedményesség is. Elmondta, hogy nőtt a bejelentett fellebbezések száma, amely a bíróságok ítélkezési gyakorlatára is hatott. A kisebb súlyú ügyekben a próbára bocsátások helyett előtérbe került a jóvátételi munka intézkedés, amelynek indítványozása és alkalmazása Heves megyében kimagasló arányú.

Dr. Románné dr. Hajdú Csilla megbízott közjogi főügyészhelyettes részletesen elemezte a közjogi szakág feladatkörébe tartozó egyes szakterületek munkáját – ide értve a büntetés-végrehajtás felügyeleti tevékenységet is – valamint beszámolt arról, hogy január elsejétől új struktúrában végzi munkáját a megyei ügyészség ezen szakága. Elmondta, hogy a változtatást részben a még hatékonyabb munkavégzés követelménye, részben a folyamatosan változó, megújuló jogszabályi környezet tette szükségessé.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes hozzászólásában elismerését és köszönetét fejezte ki a főügyészség általa is magas színvonalúnak, szakszerűnek és időszerűnek minősített elmúlt évi munkájáért. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az idén bekövetkező jogszabályi változások, és az új, elektronikus ügyintézésre történő kötelező áttérés új hozzáállást, és folyamatos képzést, megújulást követel meg mindenkitől.

 

Hozzászólások lezárva.