A nemzeti ünnepünket követő napon, március 16-án tartotta az előző évi munkáját, tevékenységét értékelő összügyészi értekezletét a Heves megyei Főügyészség, mely eseményt Dr. Lajtár István, közjogi legfőbb ügyész helyettes a személyes jelenlétével tisztelt meg.

Az értekezleten részt vevő meghívottakat és a megye ügyészeit dr. Szalóki Zoltán főügyész köszöntötte, majd – az előző évet jellemző számszerű adatokra, mutatókra is utalva – kiemelte, hogy a Heves Megyei Főügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészek 2016-ban is a korábbi magas színvonalon, a büntető- és a közjogi szakágakban egyaránt időszerűen és eredményesen végezték a munkájukat. Elmondta, hogy a megye ügyészi szervezete a törvényi határidőket az elmúlt évben is betartva, ugyanakkor – a közel 99%-os váderedményességi mutató tanúsága szerint – hatékonyan látta el a feladatait. A személyi és a tárgyi feltételek előző évi alakulásának ismertetése mellett szólt az e körben felmerülő, a jövőben megoldandó feladatokról, elhelyezési gondokról, ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a főügyészség várhatóan már az idén visszaköltözhet Egerben a Törvényház megújult, korszerű épületébe. A főügyész végül köszönetet mondott a Legfőbb Ügyészség vezetőinek a működés szakmai és anyagi feltételeinek biztosításáért, továbbá méltatta és megköszönte a megyei ügyészi szervezet egész évi munkáját.

Dr. Kalmár Gyula büntetőjogi főügyészhelyettes beszámolójában összefüggésükben értékelte a múlt év számadatait. Kiemelte, hogy Heves megyében jóval az országos átlagot meghaladóan jelentettek be az ügyészek fokozott felügyeletet a nyomozások során, amivel elősegítették azok szakszerű és törvényes lefolytatását.  A nyomozást követő ügyészi szakban viszonylag magas volt a vádemelés elhalasztásáról hozott döntések száma, de az ügyészség gyakran élt a bíróság elé állítás, és nem egyszer a közvetítői eljárásra utalás lehetőségével is, a vádemelés „hagyományos” jogintézménye mellett. A váderedményesség ismét meghaladta az országos átlagot sőt, a fiatalkorúakkal foglalkozó szakterületen 100%-os volt. Az ügyészi indítványra kiszabott büntetések és intézkedések elemzése során a főügyészhelyettes rámutatott arra, hogy az országban Heves megye szolgált – követendő – mintául a jóvátételi munka alkalmazását illetően.

Dr. Gulyás Katalin közjogi főügyészhelyettes részletesen és több évre visszatekintően elemezte ennek a sokrétű, és a jogszabályokkal együtt gyakran változó, átalakuló szakágnak a munkáját. Többek között szólt a civil szervezetek törvényességi felügyeletével kapcsolatos nagyarányú munkateher növekedésről, melynek az ügyészség – jelentős erőfeszítések árán, de – maradéktalanul megfelelt.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelő hozzászólásában – melyben az ügyészség előtt álló további célokról és kihívásokról is szót ejtett – elismerését és köszönetét fejezte ki a Heves Megyei Főügyészség általa is magas színvonalúnak minősített elmúlt évi kiegyensúlyozott, szakszerű és időszerű munkájáért.

Hozzászólások lezárva.