A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség előző évi tevékenységének értékelésére 2018. március 8-án értekezletet tartott, amelyen Dr. Polt Péter legfőbb ügyész is részt vett.

Dr. Szilágyi Lajos fellebbviteli főügyész beszámolt arról, hogy a fellebbviteli főügyészségre érkezett fellebbezések száma 2016-hoz képest 14 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan azonban az ügyfeldolgozási határidőket a korábbi évhez képest sikerült leszorítani. Az ügyészi indítványok eredményessége továbbra is az országos átlag feletti.

A fellebbviteli főügyészség által feldolgozott ügyek legnagyobb hányada 2017-ben is az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények közül került ki.

Az előző évben a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség indítványára a Szegedi Ítélőtábla  jogerős ügydöntő határozatával egy terhelttel szemben szabott ki életfogytig tartó szabadságvesztést, míg tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés jogerős kiszabása nem történt.

Emelkedést mutatott a külföldi állampolgárok által a röszkei határátkelőhelyen az ország területére történő behozatallal megvalósított kábítószer birtoklásának bűntette miatt indult büntető ügyek száma. 2017-ben a fellebbviteli főügyészség ügyeinek változatlanul döntő hányadát képezték a költségvetést károsító bűncselekmények miatti eljárások.

 

Hozzászólások lezárva.