A Zala Megyei Főügyészség előző évi tevékenységének értékelésére dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével 2019. április 29-én került sor.

Dr. Kondákor Ferenc főügyész köszöntőjében kiemelte, hogy a megye ügyészei továbbra is magas színvonalon, lelkiismeretesen végezték munkájukat. A személyügyi helyzet stabil, a működési feltételek biztosítottak, a gazdálkodás kiegyensúlyozott, egyedül a Lenti Járási Ügyészség önálló épületben való elhelyezése nem megoldott. Beszámolt arról, hogy az új büntetőeljárási kódex elsajátítása és gyakorlati alkalmazása során felmerülő nehézségek ellenére is szakmailag kiegyensúlyozott, időszerű ügyfeldolgozás volt jellemző.

Kis-Király Ervinné dr. főügyész helyettes a büntetőjogi szakág tevékenységét értékelve elmondta, hogy az előző évihez képest csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, azonban a nyomozások időszerűsége nem javult, viszont a bíróság előkészítő ülésein elfogadott beismerő vallomások révén egyértelműen megállapítható, hogy az új szabályozás hatékonyan szolgálta a bírósági szakban a büntetőeljárások egyszerűsítését és gyorsítását. Rámutatott, hogy a beszámolási időszakban csökkent az eljárást gyorsító bíróság elé állítások száma, illetőleg a megye váderedményességi mutatója az országos átlag feletti.

Dr. Sólyom Péter közjogi főügyész helyettes beszámolójában ismertette a közérdekvédelmi tevékenységben bekövetkezett változásokat, az ügyforgalom ennek megfelelő alakulását. Kiemelte a civil szervezettekkel kapcsolatos bírósági beadványok több, mint 90%-os csökkenését, melyeket a saját kezdeményezésű törvényességi felügyeleti eljárásokkal sikerült kompenzálni, illetőleg a szabálysértési ügycsoportban a vizsgált elővezetések számának mintegy 25%-os emelkedését. A főügyész helyettes kitért a cégjogi tevékenységgel, a magánjogi tárgyú ügyészi intézkedésekkel, illetve a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletével kapcsolatos fontosabb adatokra is.

Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes zárszavában köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Főügyészség elmúlt évi színvonalas, eredményes munkájáért, majd röviden elemezte az új jogintézmények jelentőségét a jogalkalmazásban, melyet a gyakorlat is igazolt.

Hozzászólások lezárva.