A Zala Megyei Főügyészség előző évi tevékenységének értékelésére 2018. április 12-én értekezletet tartott, dr. Polt Péter legfőbb ügyész és a kabinetet vezető dr. Miskolczi Barna mb. főosztályvezető ügyész részvételével.

Dr. Kondákor Ferenc főügyész köszöntőjében kiemelte, hogy a megye ügyészei az elmúlt évben is magas színvonalon, lelkiismeretesen végezték munkájukat, eleget téve az előző évben kitűzött céloknak, különösen az időszerűség további javítását illetően. Beszámolt arról, hogy a tavalyi évet országos és helyi szinten is a bűnelkövetések számának csökkenése jellemezte, amelynek ellentételezéseként, a Legfőbb Ügyészség elvárásainak megfelelően, sikerült olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek a még színvonalasabb munkavégzést szolgálják.

Dr. Kis-Király Ervinné főügyész helyettes a büntetőjogi szakág tevékenységét értékelve elmondta, hogy a munkateher csekély mértékű csökkenése mellett 30%-al emelkedett az eljárást gyorsító bíróság elé állítások száma. Rámutatott, hogy a megye váderedményességi mutatója az országos átlag feletti, az időszerűséget illetően pedig kiemelte, hogy az ügyek 98,3%-a 30 napon belül feldolgozták. Az éves munkát értékelve kijelentette, hogy a Legfőbb Ügyészség által előírtaknak maradéktalanul eleget téve az időszerűség és szakszerűség további fokozásával az ügyészi tevékenység színvonala 2017-ben tovább javult.

Dr. Sólyom Péter közjogi főügyész helyettes beszámolójában ismertette a közérdekvédelmi tevékenységben bekövetkezett változásokat, az ügyforgalom számottevő csökkenésének okait. Kitért a szabálysértési eljárások törvényességi ellenőrzésével, a cégjogi tevékenységgel, a magánjogi tárgyú ügyészi intézkedésekkel, illetve a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletével kapcsolatos fontosabb adatokra.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész zárszavában köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Főügyészség elmúlt évi színvonalas, eredményes munkájáért, majd röviden ismertette a 2018. július 1-én hatályba lépő új büntetőeljárási törvény révén az ügyészi szervezetet érintő kihívásokat.

Hozzászólások lezárva.