Összügyészi értekezletet tartott a Baranya Megyei Főügyészség 2018. március 6-án a 2017. évi ügyészi tevékenység értékelése kapcsán. Az értekezleten a Legfőbb Ügyészség részéről dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes, legfőbb ügyészségi tanácsos is részt vett.

Dr. Varga-Koritár György főügyész összefoglalójában kiemelte, hogy Baranya megye ügyészi szervei 2017. évben is szakszerűen, törvényesen és hatékonyan látták el feladataikat. A főügyész hangsúlyozta az ügyészség sajtótevékenységének fontosságát, eredményességét, emellett kiemelte az ügyészség társszervekkel való jó kapcsolatát. A megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve a főügyész elmondta, hogy Baranya megye ügyészei az elmúlt évben is magas szakmai színvonalon, szakszerűen és időszerűen végezték munkájukat, amiért köszönetét fejezte ki.

Dr. Petréteiné dr. Malomsoki Csilla büntetőjogi főügyészhelyettes az ügyészségi nyomozást, a nyomozás-felügyeleti és vádhatósági tevékenységet értékelte. Ennek kapcsán kiemelte, hogy az elmúlt évben még nem volt jelentős változás, azonban az elektronikus ügyintézés bevezetése és az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése a 2018-as év kiemelt feladatát jelenti majd. A főügyészhelyettes rámutatott továbbá, hogy a megye ügyészségei a gyorsított eljárásokat – a bíróság elé állítást, tárgyalás mellőzést – továbbra is jelentős számban alkalmazzák, a statisztikák pedig azt mutatják, hogy a megye ügyészei 2017-ben is eredményes és jó munkát végeztek.

Dr. Szita László közjogi főügyészhelyettes a közérdekvédelmi szakág törvényességi ellenőrzési tevékenységét ismertetve beszámolt a szabálysértési, környezetvédelmi tevékenységhez, valamint a civil szervezetekhez kapcsolódó ügyészi tevékenységről, a jogszabályváltozásokról.

A beszámolókat követően dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes szintén értékelte a Baranya megyei ügyészségek 2017. évi teljesítményét. Megállapította, hogy a megye ügyészségeinek munkáját a múlt évben is a kiegyensúlyozott jogalkalmazói tevékenység, a szakszerűség és az eredményesség jellemezte.

 

Hozzászólások lezárva.