Körlevelek

2016

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 3/2016. (VII. 31.) főov. körlevele
formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 4/2016. (IX. 30.) főov. körlevele
a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról szóló 3/2011. (VII. 31.) főov. körlevél visszavonásáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 5/2016. (XI. 30.) főov. körlevele
az ügyészségi informatikai konfigurációkezelési eljárásrendről

A Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, valamint az Informatikai Főosztály vezetőjének 6/2016. (XII. 31.) együttes főov. körlevele
a Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosításáról


2017

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály vezetőjének 1/2017. (II. 28.) együttes főov. körlevele
a Továbbképzési Osztály ügykezelési rendjéről

A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének 2/2017. (III. 31.) főov. körlevele
az ügyészség közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési kötelezettségről

A legfőbb ügyész 1/2017. (II. 28.) LÜ körlevele
az országgyűlési képviselőkhöz és az európai parlamenti képviselőkhöz intézett iratok kiadmányozásáról

A legfőbb ügyész 2/2017. (V. 31.) LÜ körlevele
az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi szakterületi feladatok ellátása során történő kezeléséről

A A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének 3/2017. (VI. 30.) főov. körlevele
a fellebbviteli főügyészségek egyes közérdekvédelmi feladatairól

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 2/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevele
a pénzmosás miatti bűnügyekben követendő ügyészi gyakorlat eljárásjogi szempontjairól

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 1/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevele
a pénzmosás miatti bűnügyekben követendő ügyészi gyakorlat büntetőjogi szempontjairól

A legfőbb ügyész 3/2017. (XI. 30.) LÜ körlevele
az ügyészségi szervek műtárgy és muzeális lelet birtoklásának feltételeiről szóló 4/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél módosításáról

A Kabinet vezetőjének 5/2017. (XI. 30.) főov. körlevele
az ügyészségi telefonos vészhívó rendszer használatáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 8/2017. (XII. 31.) főov. körlevele
az elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatosan egyes főosztályvezető ügyészi körlevelek módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 7/2017. (XII. 31.) főov. körlevele
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére elektronikus úton történő adattovábbításról

A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének 6/2017. (XII. 31.) főov. körlevele
az ügyészség közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési kötelezettségről szóló 2/2017. (III. 31.) főov. körlevél módosításáról

A legfőbb ügyész 4/2017. (XII. 31.) LÜ körlevele
a közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyészi jogkör gyakorlása érdekében szükséges együttműködésről szóló 1/2016. (I. 31.) LÜ körlevél módosításáról


2018

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 3/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevele
egyes legfőbb ügyész helyettesi körleveleknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A közjogi legfőbb ügyész helyettes 2/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevele
a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó ajánlásainak végrehajtása tárgyában kiadott 3/2000. (ÜK.12.) LÜ h. körlevél módosításáról

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 1/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevele
a büntetőbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdéseiről

A legfőbb ügyész 4/2018. (VI. 30.) LÜ körlevele
a kötelező gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezéséről szóló 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél módosításáról

A legfőbb ügyész 3/2018. (VI. 30.) LÜ körlevele
a lakás- és ingatlanszerzési célú bűncselekményekkel összefüggő polgári jogi igények érvényesítése iránti perekben való kötelező ügyészi fellépésről, a büntetőjogi és a közjogi szakág együttműködéséről, valamint az ezzel összefüggő tájékoztatási kötelezettségről

A legfőbb ügyész 2/2018. (VI. 30.) LÜ körlevele
egyes irányító intézkedéseknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő felülvizsgálatáról

A legfőbb ügyész 1/2018. (VI. 30.) LÜ körlevele
a jelentéstételi kötelezettségről szóló 1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 1/2018. (VII. 31.) főov. körlevele
formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 2/2018. (VIII. 31.) főov. körlevele
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról

A Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, valamint az Informatikai Főosztály vezetőjének 3/2018. (IX. 30.) együttes főov. körlevelea Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosításáról

A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 4/2018. (X. 31.) főov. körlevele
az ügyész személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésekkel kapcsolatos, a büntetőeljárás bíróság előtti szakában előterjesztendő indítványainak egyes kérdéseiről

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 4/2018. (XI. 30.) LÜ h. körlevele
a büntetőeljárást megszüntető egyes bírósági határozatokkal kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 2/2010. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél visszavonásáról

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 5/2018. (XI. 30.) LÜ h. körlevél
a büntethetőség elévülés miatti megszűnésének bírósági ügyszakban történő megelőzésével kapcsolatos ügyészi feladatokról

A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 5/2018. (XI. 30.) főov. körlevele
büntetőbíróságok másodfokú ügydöntő határozatai ellen bejelenthető fellebbezések, valamint az ügyész által a harmadfokú bírósági eljárás során előterjeszthető indítványok egyes kérdéseiről szóló 4/2007. (ÜK. 5.) főov. körlevél visszavonásáról

A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 6/2018. (XI. 30.) főov. körlevele
a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészségi tevékenységről


2019

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 1/2019. (IV. 30.) főov. körlevele
formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének 2/2019. (V. 31.) főov. körlevele az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2013. (V. 31.) főov. körlevél módosításáról

A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 1/2019. (V. 31.) LÜ h. körlevele
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 4/2019. (VII. 31.) főov. körlevele
az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer használatával kapcsolatos eljárásrendről

A Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, valamint az Informatikai Főosztály vezetőjének 3/2019. (VII. 31.) együttes főov. körlevelea Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosításáról

A Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya vezetőjének 5/2019. (VIII. 31.) főov. körlevelea terhelt büntetőeljárási jogainak gyakorlása, illetve kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában elkövetett, a Btk. 295. §-ának (1) bekezdésébe ütköző vesztegetés bűntette bírósági vagy hatósági eljárásban, valamint a Btk. 296. §-ának (1) bekezdésébe ütköző vesztegetés elfogadásának bűntette bírósági vagy hatósági eljárásban esetén követendő eljárásról

A Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya vezetőjének 6/2019. (IX. 30.) főov. körlevele
a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges nyelvi kompetenciák felméréséről

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 7/2019. (XI. 30.) főov. körlevele
Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek kezelésére szolgáló informatikai rendszer használatával kapcsolatos eljárásrendről

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének 8/2019. (XI. 30.) főov. körlevele
a jogi szakvizsga vizsgáztatóinak jelöléséről


2020

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 1/2020. (IV. 30.) főov. körlevele
formanyomtatvány bevezetéséről, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 2/2020. (V. 31.) főov. körlevele
formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének 3/2020. (VI. 30.) főov. körlevele
az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2013. (V. 31.) főov. körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 4/2020. (VII. 31.) főov. körlevele
a jogi képviseleti szakterület számítástechnikai bázisú ügyviteli rendjéről szóló 5/2008. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél módosításáról

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 5/2020. (VII. 31.) főov. körlevele
az Informatikai Főosztály feladatkörét érintő egyes főov. körlevelek módosításáról