Országos Kriminológiai Intézet

Az 1960-ban alakult Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) az ügyészség tudományos és kutató intézménye, amely a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika, a büntető-jogtudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése és a kutatási eredményeknek a gyakorlati munkában való hasznosítása céljából működik.

Az OKRI szervezeti egységei: Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály, Büntető Jogtudományok Osztálya, Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Költségvetési és Gazdálkodási Osztály, Titkárság.

Az OKRI felügyeletét a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes látja el.

OKRI – Szervezeti és működési szabályzata

Országos Kriminológiai Intézet
1122 Budapest, Maros u. 6/a.
Tel.: 356-75-66
Fax: +36-1/356-7219
E-mail: okri@okri.hu

www.okri.hu