Dr. Ambrus István szakmai publikációi

Ambrus István: A Szegedi Ítélőtábla döntése Pénzes Henrietta gyilkossági ügyében. A törvény szerinti legsúlyosabb büntetés kiszabásának indokoltsága, valamint a személyi szabadság megsértése önálló megállapításának mellőzése
Jogesetek Magyarázata 2010/4. 28-34. p.

Ambrus István: Az ismételten bevezetett érték-egybefoglalásról és az ezzel kapcsolatos egyes elméleti és gyakorlati problémákról
Magyar Jog 2010/5. 274-281. p.

Ambrus István: Az üzletszerűség büntetőjogi megítélésének lehetséges irányairól
Magyar Jog 2012/1. 1-16. p.

Ambrus István: A bűncselekményi egység egyes eljárásjogi vonatkozásai
in: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett szerkesztette: Sapienti sat – Ünnepi kötet dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2012 13-23. p.

Ambrus István: A hivatalos személy elleni erőszak rendbeliségének kérdéséhez
Magyar Jog 2013/6. 321-329. p.

Ambrus István: A magánlaksértés mint büntetlen eszközcselekmény
Bűnügyi Szemle 2009/4. 24-33. p.

Ambrus István: A törvényi egységről
in: Király Miklós, Varga István szerkesztette: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai I-II.
Elte Eötvös Kiadó, Budapest, 2011 209-242. p.

Ambrus István: A bűnhalmazat látszólagosságát megalapozó egyes körülményekről Kriminológiai Közlemények 69., Budapest 2011 288-296. p.

Ambrus István: Az uzsora-tényállásokhoz
Ügyészek Lapja 2012/5-6. 15-21. p.