Dr. Bejczi Alexa szakmai publikációi

A titkos információgyűjtés szabályozásával szemben támasztott strasbourgi követelmények avagy: sikerrel fordulhatna Strasbourghoz a magyar?
Büntetőjogi tanulmányok IX., MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém 2008. 159-194. o.

A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai vélemények
Ügyészek Lapja 2008/4. 45-52. o.

Szigorúbb gumiszabály? A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló T/4192. számú törvényjavaslatról
Rendészeti Szemle 2008/10. 60-87. o.

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés hazai szabályozásának útvesztőjében
Belügyi Szemle 2010/11. 44-58. o.

A titkos felderítés hatékonysága és törvényessége
Belügyi Szemle 2011/7-8. 152-178. o

Az érintett hozzájárulása nélkül készített kép- és hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatósága a büntetőeljárásban
Belügyi Szemle 2012/3. 63-81. o.

Mit érdemel az a bűnös, aki nem érdemel büntetést? A magyar büntetőjog népmesei eleme, a megrovás
Büntetőjogi tanulmányok XIII., MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém 2012. 63-84. o.

Célpontban a megbízhatósági vizsgálat
Belügyi Szemle 2012/6. 24-65. o.

A hivatali visszaélésnek tényleg soha sincs sértettje?
Magyar Jog 2013/5. 276-280. o.

Kételyek a poligráf körül
Ügyészek Lapja 2013/3-4. 69-77. o.