Dr. Belovics Ervin szakmai publikációi

Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok
Budapest, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009. (ISBN:978 963 258 063 0)

Belovics Ervin-Gellér Balázs-Nagy Ferenc-Tóth Mihály: Büntetőjog I. Általános Rész A 2012. évi C. törvény alapján
Budapest, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012. (ISBN: 978 963 258 170 5)

Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog II. Különös Rész Második hatályosított kiadás A 2012. évi C. törvény alapján
Budapest, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2013. (ISBN: 978 963 258 207 8)

Belovics Ervin – Tóth Mihály: Büntető eljárásjog
Budapest, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2013. (ISBN: 978 963 258 212 2)

Belovics Ervin: A vádemelés
Büntető eljárásjog Kommentár a gyakorlat számára. Szerkesztő: Berkes György-Belegi József Budapest, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2004. (ISBN: 963 9203 65 3)

Belovics Ervin: A bűnpártolás járulékosságának dogmatikai problémái
Magyar Jog 2. szám 2012.

Belovics Ervin: A bűnpártolás elkövetési magatartásai
Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére Szerkesztő: Gál István László Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2011. (ISBN: 978-963-642-428-2)

Belovics Ervin: A hamis vád elkövetési magatartásainak sajátosságai
IUSTUM AEQUUM SALUTARE VII. Budapest, PPKE JÁK

Belovics Ervin: A hamis tanúzás elhatárolási problémái
Békés Imre Emlékkötet Szerkesztő: Gellér Balázs-Csige Zoltán Budapest, Tullius Kiadó 2013. (HU ISSN: 1587-1509)

Belovics Ervin: Értelmezési anomáliák a jogos védelem jogalkalmazói gyakorlatában
In: Farkas Ákos – Nagy Anita – Róth Erika – Sántha Ferenc – Váradi Erika (szerk.) Tanulmányok: Dr. Dr. h.c.Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére Miskolc, Bíbor Kiadó 2007. (ISBN: 963-9634-52-7)