Dr. Bércesi Zoltán szakmai publikációi

Dr. Bércesi, Zoltán: Szerzői jogi jogharmonizáció az Európai Közösségben (A computer-software termékek védelméről szóló irányelv és hatásai a magyar szerzői jogra)
Magyar Jog 1995/7.

Dr. Bércesi, Zoltán: A műholdas műsorszórás és a vezetékes műsortovábbítás szerzői jogi problémái az Európai Közösségben
Jogtudományi Közlöny 1996/2.

Dr. Bércesi, Zoltán – Dr. Kecskés, László: A törvényi vélelem és az ideiglenes intézkedés alkalmazásának lehetőségei a szabadalombitorlás miatt indított perekben
Magyar Jog, 2001/9.

Dr. Bércesi, Zoltán: Die Fragen der Rechtsdurchsetzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Ungarn
IIC-Sonderheft, München 2001/12.

Dr. Bércesi, Zoltán: Az ügyész szerepe a környezetvédelemben
JURA, Pécs 2001/2.

Dr. Bércesi, Zoltán: Szerzői jogi normaalkotás az Európai Közösségben
Ügyészek Lapja 2011/6.sz.

Dr. Bércesi, Zoltán: Szerzői jogi jogharmonizációs irányok a XXI. század Európai Uniójában
In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére (szerk.: Nochta, Tibor – Fabó, Tibor – Márton, Mária), Pécs, 2013., 101-127.o.