Dr. Bércesi Zoltán szakmai publikációi

Szerzői jogi jogharmonizáció az Európai Közösségben (A computer-software termékek védelméről szóló irányelv és hatásai a magyar szerzői jogra)
Magyar Jog, 1995/7.

A műholdas műsorszórás és a vezetékes műsortovábbítás szerzői jogi problémái az Európai Közösségben
Jogtudományi Közlöny, 1996/2.

A törvényi vélelem és az ideiglenes intézkedés alkalmazásának lehetőségei a szabadalombitorlás miatt indított perekben
Magyar Jog, 2001/9.  (Társszerző: dr. Kecskés László)

Die Fragen der Rechtsdurchsetzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Ungarn
IIC-Sonderheft, München 2001/12.

Az ügyész szerepe a környezetvédelemben
JURA, Pécs, 2001/2.

Szerzői jogi normaalkotás az Európai Közösségben
Ügyészek Lapja, 2011/6.

Szerzői jogi jogharmonizációs irányok a XXI. század Európai Uniójában
Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére (szerk.: Nochta, Tibor – Fabó, Tibor – Márton, Mária)
Pécs, 2013. 101-127. p.

Magyar Polgári Jog – Kötelmi jog I. (tankönyv)
Budapest, 2017. (Társszerző: Dr. Nochta Tibor; Dr. Fabó Tibor; Dr. Benke József; Dr. Kovács Kolos; Dr. Mohai Máté)