Dr. Bodony István publikációs listája

Egységesülő Európa – egységesülő választójog. Az Európai Parlament képviselőinek választása
Magyar Közigazgatás, 1994/5.

A személyes adatok védelme a bűnüldözésben
Acta Humana ,1998/32.

Előrehozott büntetés vagy eljárási kényszerintézkedés. Gondolatok az előzetes letartóztatásnak az 1998. évi LXXXVIII. törvény 45. §-ában megfogalmazott esetéről
Ügyészek Lapja, 1999/2.

A hatályos büntetőeljárási törvény jogorvoslati rendszere az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében
Acta Humana, 2001/44-45.

Adatvédelem contra bűnügyi nyilvántartás. A bűnügyi nyilvántartás története és a jelenlegi szabályozás kritikája a személyes adatok védelméről szóló törvény tükrében
Jogi tanulmányok, 2001. 9-34. p.

A büntetőjog szankciórendszere. Korreferátum Dr. Mészár Róza kúriai tanácselnök előadásához
Magyar Jogász Egylet Harminchetedik Jogász Vándorgyűlés, Budapest, 2015.

A büntetőeljárásról szóló törvény elektronikus kommentárjának egyes fejezetei
Complex Jogtár, 2012 tavasz