Dr. Bogár Péter szakmai publikációja

Bogár Péter – Margitán Éva – Vaskuti András: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban
KJK- Kerszöv Budapest, 2005. 109-190. oldal