Dr. Bonomi Nóra Katalin szakmai publikációja

Dr. Bonomi Nóra Katalin: Az ügyész tevékenysége a környezetvédelemben
KJK Kerszöv, 2003.