Dr. Borsodi Károlyné Dr. Nagy Erika szakmai publikációi

Az ügyészi törvényességi felügyelet tapasztalatai az új szabálysértési törvény tükrében
Jogtudományi Közlöny, 2001/7-8. 306-312. p.

Szabálysértési jog a gyakorlatban. Az ügyész szerepe a szabálysértési eljárásban
Miskolci Jogtudományi Műhely. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 67-77. p.

Közigazgatási Jog Különös Rész. Szociális igazgatás IV. rész 3. fejezet
Egyetemi tankönyv. Virtuóz Kiadó, 2002. 343-372. p.

Az Európai Unió szociális jogi szabályozásának elmúlt 50 éve
Ügyészek Lapja, 2008/2. 85-91. p.

A közigazgatási bírság, mint a közlekedésbiztonság erősítésének eszköze
Ügyészek Lapja, 2009/2. 5-11. p.

Az objektív felelősség kérdése a közlekedési szabályszegéseknél
Ünnepi tanulmányok Prof. Dr Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére.
Z- Press Kiadó, Miskolc, 2008. 63-86. p.

A közigazgatási bírság, mint a közlekedésbiztonság erősítésének eszköze
Ügyészek Lapja, 2009/2. 5-11. p.

A nemzetgazdaság igazgatása
Lektorált főiskolai jegyzet közgazdász hallgatók számára. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar.
Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2010.

A házasság intézményének védelme az Alaptörvény tükrében. Megújuló társadalom a változások és elvárások tükrében.
Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. IV. évf., 2012/2.
Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2012. 243-250. p.