Dr. Buza Gábor Attila szakmai publikációja

A jóléti társadalom válsága: a jóléti büntetőpolitikától a morális büntetőjog feltámadásáig
Themis 2013. február, 37-60. o.