Dr. Deák Zoltán szakmai publikációi

Deák Zoltán: Rablás fegyvernek látszó tárggyal?
Collega 2006/1. 10-13. p.

Deák Zoltán: A próbára bocsátás alkalmazása tárgyalásról lemondás esetén
Ügyészek Lapja 2007/2. 13-18. p.

Deák Zoltán – Faragó Éva: Egy szelet a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények problematikájából
Ügyészek Lapja 2009/1. 37-42. p.

Deák Zoltán: A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás értelmezéséről
Ügyészek Lapja 2010/5. 13-19. p.

Deák Zoltán: Gyakorlati problémák a sikkasztás tényállása kapcsán
Ügyészek Lapja 2011/3. 39-47. p.

Deák Zoltán: Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán
Ügyészek Lapja, 2009/3-4. 13-23. p.

Deák Zoltán: A rablás rendbelisége a bírói gyakorlat (görbe) tükrében
Magyar Jog, 2010/10. 618-622. p.

Ambrus István – Deák Zoltán: Súlyponti kérdések a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények köréből
Belügyi Szemle, 2011/2. 85-103. p.

4. Deák Zoltán: A kár büntetőjogi fogalmáról – megjegyzések egy eseti döntés margójára Magyar Jog, 2012/6. 369-374. p.

Ambrus István – Deák Zoltán: A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról. A tetten ért tolvaj által alkalmazott kompulzív erőszak (vagy nem minősített fenyegetés) esetén zsarolás és lopás valóságos halmazata
Jogesetek Magyarázata 2013/1. 33-42. p.