Dr. Deák Zoltán szakmai publikációi

Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézménye kapcsán
Ügyészek Lapja, 2009/3-4. 13-23. p.

A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás értelmezéséről
Ügyészek Lapja, 2010/5. 13-19. p.

A rablás rendbelisége a bírói gyakorlat (görbe) tükrében
Magyar Jog, 2010/10. 618-622. p.

Súlyponti kérdések a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények köréből
Belügyi Szemle, 2011/2. 85-103. p. (Társszerző: Ambrus István)

Gyakorlati problémák a sikkasztás tényállása kapcsán
Ügyészek Lapja, 2011/3. 39-47. p.

A kár büntetőjogi fogalmáról – Megjegyzések egy eseti döntés margójára
Magyar Jog, 2012/6. 369-374. p.

A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról. A tettenért tolvaj által alkalmazott kompulzív erőszak (vagy nem minősített fenyegetés) esetén zsarolás és lopás valóságos halmazata
JeMa – Jogesetek Magyarázata, 2013/1.  33-42. p. (Társszerző: Ambrus István)

A Szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról. A fenyegetés fogalmának értelmezése.
JeMa – Jogesetek Magyarázata, 2014/2. 46-57. p.

A kényszer és a fenyegetés mint büntethetőségi akadályok dogmatikai természetéről
Magyar Jog, 2016/2. 100-109. p.

Az erőszak fogalma a büntetőjogban rövid osztrák és német kitekintéssel
Magyar Jog, 2017/7-8. 385-396. p.