Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs szakmai publikációi

Gerencsér Balázs Szabolcs – Polt Péter: A nemzetközi igazodási pontok (standardok)
In: Polt Péter, Varga Zs András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve
Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 2013. pp. 1578-1598.
(Meritum)

Gerencsér Balázs Szabolcs: Ki a bíróság barátja?: avagy az amicus cuiae atipikus peres szerepének magyarországi megjelenéséről
ÜGYÉSZEK LAPJA 4: pp. 17-24. (2012)

Gerencsér Balázs Szabolcs: Az amicus curiae fogalom fejlődése az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
MAGYAR JOG 2: pp. 114-118. (2012)

Gerencsér Balázs Szabolcs: Reform attempts in the Hungarian public administration in the 1930s and 2010.
In: Gerencsér Balázs, Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris: ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából = liber amicorum : studia A. Tamás septuagenario dedicata
Budapest: Szent István Társulat, 2011. pp. 493-505.

Gerencsér Balázs Szabolcs: Modellkísérletek: fogalmak, célok, módszertan
In: Gerencsér Balázs (szerk.): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében (Az ún. “pilot projektek” határai elméletben és gyakorlatban). PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2013. pp. 11-33.

Gerencsér Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…”: Kárpát-medencei körkép a határon túli magyar nemzeti közösségek hivatalos eljárásokban való anyanyelvhasználati jogáról
Budapest: Szent István Társulat, 2009. 257 p. (ISBN:978-963-277-113-7)

Gerencsér Balázs Szabolcs: Ethics in autonomous public service: new trends
Passau: Schenk Verlag, 2012. 52 p. (ISBN:978-3-939337-89-8)

Gerencsér Balázs Szabolcs: Special Legal Orders
In: Schanda Balázs, Varga Zs András, Csink Lóránt (szerk.): The basic law of Hungary: A First Commentary. Dublin: Clarus Press, 2012. pp. 259-274.

Gerencsér Balázs Szabolcs: A hatósági eljárások korrupciós kockázati tényezői
In: Szente Zoltán (szerk.): Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól: Gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból. Budapest: Állami Számvevőszék, 2011. pp. 49-62.

Gerencsér Balázs Szabolcs, Juhász Albin: A kisebbségi autonómia: Működő modellek, magyar elképzelések.
Hungarian Human Rights Foundation, www.hhrf.og/autonomia (2001) 214. p.