Dr. Grósz Tamás szakmai publikációi

A szakvélemény analitikus értékelése a büntetőeljárásban
Magyar Jog LVIII. évfolyam, 2011. év 12. szám, 731-740. o.

Kezdeti lépések egy európai forenzikus tudományos térség létrehozása felé
Belügyi Szemle LX. évfolyam, 2012. év 10. szám, 27-37. o.

A szakértői bizonyítás megújításának kísérlete Angliában és Walesben
Büntetőjogi Szemle II. évfolyam, 2013. év 1-2. szám, 9-18. o.