Dr. Hevér Tibor szakmai publikációi

Gondolatok az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolatáról
Magyar Jog, 2017/5. 305-317. p.

A jegyző a büntetőeljárásban. Processzuális kényszer vagy kölcsönös együttműködés
Közjogi Szemle, 2013/1. 31-41. p.

„Ágyban, párnák közt halni meg!” A minősített emberölés ’szubjektív’ eseteinek újabb bírói gyakorlata
Iustum – Aequum – Salutare, 2010/2. 101-130. p.

„Sietős embernek viszketős a talpa.” Körkép egy konferenciáról
Ügyészek Lapja, 2011/6. 43-49. p.

Rendhagyó nyomozási bíró? A bíróság elé állítás jelene és jövője
Debreceni Jogi Műhely, 2012/2. 1-7. p.

„Megfizetek, ha addig élek is!” Mi fán terem a Btk. 196.§-a szerinti önhiba?
Családi Jog, 2013/2. 32-37. p.

A bűnügyiadat-feldolgozás XXI. századi dilemmái, különös tekintettel az ügyészi munka sajátosságaira
Magyar Jog, 2008/11. 769-784. p.

Gyanús vagy kóros? – Rezümé egy intézkedés régi-új végrehajtási szabályairól
Magyar Jog, 2007/6. 343-347. p.

A jogi dolog – avagy a dologi jog morzsái a büntetőjogi dogmatikában
Iustum – Aequum – Salutare, 2011/4. 103-145. p.