Dr. Kormos Erzsébet szakmai publikációi

A Polgári Nemperes Eljárások Iratmintatára
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.

Polgári perjog – Általános és Különös rész
társszerzőkkel (szerk: Wopera Zsuzsa) KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003.-2004. (Átdolgozott kiadása megjelent 2005-ben és 2008-ban is.)

A határozatok elismerése és végrehajtása – Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (szerk: Wopera Zsuzsa és Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest, 2006. 163-211. o.

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez
CompLex DVD Jogtár kommentár, folyamatos frissítéssel, társszerzőkkel

Nemperes eljárások iratmintái magyarázatokkal
In: CompLex DVD Jogtár iratmintatár, negyedévente folyamatos frissítéssel

A bírósági végrehajtás eredményességének új eszköze az Európai Unióban – biztosítási intézkedés az adós bankszámlája tekintetében
In: Európai Jog 2009/3. 24-29.o.

Zöld könyv az adósok vagyonának átláthatóságáról
In: Egységesülő Polgári Eljárásjog Európában (Szerk: Wopera Zsuzsa és Asztalos Zsófia), Hvgorac, Budapest, 2009. 69-83.o.

A Gambazzi-ügy. A közrendbe ütközés mint a bírósági határozatok elismerésének és végrehajtásának akadálya a Brüsszeli Egyezmény értelmében
In: JEMA – Jogesetek Magyarázata, 2010/3. 73-85.o.

Az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogköre a vadásztársaságok, mint egyesületek felett
In: Miskolci konferenciák 2012., A vadászat aktuális jogkérdései, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló uniós rendeletjavaslat kapcsán
In: Miskolci Jogi Szemle, 2013.1. szám