Dr. Kormos Erzsébet szakmai publikációi

Polgári perjog – Általános és Különös rész (szerk: Wopera Zsuzsa)
KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003.-2004. (Átdolgozott kiadása megjelent 2005-ben és 2008-ban is.)

Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez
CompLex DVD Jogtár kommentár, folyamatos frissítéssel, társszerzőkkel

Nemperes eljárások iratmintái magyarázatokkal
CompLex DVD Jogtár iratmintatár, negyedévente folyamatos frissítéssel

A bírósági végrehajtás eredményességének új eszköze az Európai Unióban –biztosítási intézkedés az adós bankszámlája tekintetében
Európai Jog, 2009/3. 24-29. p.

Zöld könyv az adósok vagyonának átláthatóságáról
Egységesülő Polgári Eljárásjog Európában (Szerk: Wopera Zsuzsa és Asztalos Zsófia),
Hvgorac, Budapest, 2009. 69-83. p.

A Gambazzi-ügy. A közrendbe ütközés, mint a bírósági határozatok elismerésének és végrehajtásának akadálya a Brüsszeli Egyezmény értelmében
JEMA – Jogesetek Magyarázata, 2010/3. 73-85.p.

Az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogköre a vadásztársaságok, mint egyesületek felett
Miskolci konferenciák 2012., A vadászat aktuális jogkérdései, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.

Gondolatok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló uniós rendeletjavaslat kapcsán
Miskolci Jogi Szemle, 2013/1.

Kommentár a polgári perrendtartáshoz. Kommentár a polgári perrendtartásáról szóló 1952. évi III. törvényhez (Szerk: Dr. Wopera Zsuzsanna)
Wolters Kluwer Kft., Budapest 2016.

Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához
Wolters Kluwer Kft., Budapest 2017. (Társszerzők: dr. Gyovai Márk, dr. Kiss-Kondás Eszter, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr. Schadl György)