Dr. Lajtár István szakmai publikációi

A büntetés-végrehajtási jog magyarázata (társszerző )
Szerk. Vókó György. Bp. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó 2001. 451 p.  Bibliográfia 443-451.
Társszerzők : Belovics Ervin, Pacsek József, Vókó György

A büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszere Magyarországon
(Monográfia) Bp. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó 2010.

Büntetés-végrehajtási jog. Egyetemi jegyzet (monográfia)
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi kar.
Wesselényi-sorozat. Patrocinium Bp., 2011.

Az Ügyészek Nagy Kézikönyve (társszerző)
Szakmai szerkesztő : Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András
Lektor Dr. Vókó György
Complex  Kiadó Budapest, 2013.  4. rész 1 – 1 cím

Új BTK kommentár (társszerző)
Főszerkesztő : Dr. Polt Péter
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Bp. 3013. IV.,VIII.,XI.,XX. Fejezet

___________________________

Ügyészi funkciók a büntetés-végrehajtásban, a törvényességi felügyelet kezdeteitől napjainkig
Forrás: Studia in honorem Erdei Árpád. 2009. 77-87.
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2009.

Az ügyészség gyermek-, és ifjúságvédelmi szakterületi munkáját érintő egyes kérdésekről
Ügyészek Lapja 3/2011: 23-36.

Egy elmaradt védés margójára
Opponensi vélemények Sléder Judit „A büntetőeljárás megindítása” című PhD értekezéséről
Ügyészek Lapja 4/2011: 91-95.

A büntethetőség alsó életkori határa és annak változása
Hagyomány és érték. Állam és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára
Kiadó : Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar.
Budapest. 2013. 56-62. oldal

Az új Btk. és a büntetés-végrehajtási jog kodifikációja
Ügyészek lapja 2013 évi 2. szám 55 – 60. oldal