Dr. Nagy Gábor Bálint publikációs listája

Gondolatok a gazdasági társaságok sérelmére elkövetett hűtlen kezelésről
Magyar Jog, 2016/4. 203-210. p.

A tárgyalótermi kötelező hang- és képrögzítés azükségességének vizsgálata
Eljárásjogi szemle, 2016/3. 5-13. p.

Gondolatok a büntetőjog fogyasztóvédelemben betöltött lehetséges szerepéről
Magyar Jog, 2016/10. 597-603. p.