Dr. Nagy Károly szakmai publikációja

Dr. Nagy Károly: A sértetti jogok a gazdasági bűncselekmények miatt folytatott eljárásokban
Magyar Jog LIX. évfolyam 2012. évi 12. szám