dr. Nánási Gábor szakmai publikációi

A bőség zavara: Avagy a büntetőeljárás bírósági szakaszát gyorsító különeljárások indítványozásáról, alkalmazási lehetőségeiről
Magyar Jog, 2017/1. 48-59. p

A nyomozás során hozott határozatok elleni panaszról, középpontban a központi Államigazgatási szervek jogorvoslati jogával
Magyar Jog, 2016/5. 302-305. p.

A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés néhány kérdésköre
Rendészeti Szemle, 2011/7-8. 105-125. p.

Nyomozás felügyelet, középpontban a nyomozási határidőkkel
Jogi Tanulmányok. Jogtudományi előadások az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának konferenciáján. 2016. 153-162. p.

Az előzetes fogvatartásban levő terhelt irat megismerési jogának hatása a büntetőeljárásra
THEMIS: az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata, 2017. június, 101-109. p.