Dr. Nánási László szakmai publikációi

Dr. Nánási László tudományos tevékenységének teljes jegyzéke a Magyar Tudományos
Művek Tárában elérhető az alábbi linken:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10061799

A magyar királyi ügyészség története 1871-1945
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2011. 365. p.

A népbíráskodás joganyaga
Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás –Népbíróság-történeti tanulmányok (szerk.: Gyenesei József) 6-55. p.
Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011.

Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra
Jogtörténeti Szemle, 2011/1. 27-42. p.

Az első magyar jogász-akadémikus, Szlemenics Pál élete és munkássága (1783–1856)
FORVM – Acta Juridica et Politica, 2013/2. 171-195. p.
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS Szeged

A jogrend szolgálatában: Váry Albert élete és működése 1875–1953
Budapest, Legfőbb Ügyészség, 2015. 291. p.

A Koronaügyészség és tagjainak sorsa 1944-1945-ben
Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára (szerk.: Vókó György211-226. p.
Budapest, Országos Kriminológiai Intézet, 2015. 

A kisebbségeket védő büntető jogalkotás Magyarországon (1878-2012)
Bíró Gáspár Emlékkönyv – Kisebbségi identitás és önrendelkezés a globalizmusban (szerk.: Fábián Gyula – Jakab Albert Zsolt) 141-155. p.
Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2015.

Gondolatok a történelemről és jogról
Ügyészek Lapja, 2016/2. 79-88. p.

Vajna Károly „Hazai régi büntetések” monográfiájának keletkezése és forrásai
Szokásjog és jogszokás – Jogi kultúrtörténeti és néprajzi tanulmányok II. kötet (szerk.: Nagy Janka Teodóra) 281-301. p.
Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016.

Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban
Jog-Állam-Politika, 2017/2. 3-23. p.