Dr. Nánási László szakmai publikációi

Nánási László: Vargha Ferenc élete és munkássága
In: Nánási László szerkesztette: Emlékkönyv Vargha Ferenc születésének 150. évfordulójára 7-31. p., Budapest Legfőbb Ügyészség 2008

Nánási László: Edvi Illés Károly és műve
In: Nánási László szerkesztette: Edvi Illés Károly: Emlékeim a szegedi várból 11-25. p., Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2009

Nánási László: A magyar királyi ügyészség története 1871-1945
Budapest Legfőbb Ügyészség 2011 1-365. p.

Nánási László: A népbíráskodás joganyaga
In: Gyenesei József szerkesztette: Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás – Népbíróságtörténeti tanulmányok 6-55. p., Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 2011

Nánási László: Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra
Jogtörténeti Szemle 2011/1. 27-42. p.

Nánási László: A vád hatóságai 1861-1871-ben
Jogtörténeti Szemle 2008/3. 21-31. p.

Nánási László: A gazdasági rendet védő büntetőjogi jogalkotás Magyarországon 1914-1944-ben
In: Gál István Levente szerkesztette: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére 441-448. p., Pécs Universitas Quinqeecclesiensis 2011

Nánási László: A magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtőjének, Vajna Károlynak élete és műve
Jogtörténeti Szemle 2012/1. 26-35. p.

Nánási László: Aki Rákosit, Kádárt és Szálasit vádolta – Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése
BETEKINTŐ 2012/4. szám

Nánási László: Perbeszédkiadványok Magyarországon (1879-2013)
Magyar Jog 2013/12. 754-759. p.