Dr. Neparáczki Anna Viktória szakmai publikációi

Büntető anyagi jogi problémák a terrorcselekmény harmonizációjával összefüggésben
In: Bencsik András – Fülöp Péter (Szerk.): Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója tanulmánykötet. (CD formátum) Pécs 2011. 254-261. p.

Személyes biztonsághoz való jog mint alapjog (?) – A terrorizmussal szembeni büntetőjogi fellépés a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz való jog tükrében
In: Varga Norbert (Szerk.): Az új Alaptörvényünk és a jogélet reformja. Generál Nyomda. Szeged 2013. 207-215. p.

A terrorista csoport rendszerbeli helye és fogalma a Büntető Törvénykönyvben
Ügyészek Lapja 2013/3-4. szám. 59-68. p.

Die Vorverlagerung der Strafbarkeit am Beispiel der Terrorismusverfolgung aus ungarischer Perspektive
In: Sinn, Arndt – Gropp, Walter – Nagy Ferenc (Szerk.): Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht – Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. V&R Unipress Verlag, Osnabrück 2011. 401-425. p.

The approach to terrorist offences by means of criminal law in Hungary: A national report to the Third Session of International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (Társszerzők: Karsai Krisztina, Szomora Zsolt)
Sistema Penal & Violencia. Vol. 4. Nr 1. Porto Alegre 2012. 75-108. p.

A terrorista bűncselekmény szabályozása Németországban
Jogelméleti Szemle 2010/1. szám
Megtekinthető 

A terrorizmus elleni büntetőjogi fellépés két lehetséges útja. A magyar és a német szabályozás összevetése, különös tekintettel az elkövetési magatartásokra
In: Juhász Zsuzsanna – Nagy Ferenc – Fantoly Zsanett (Szerk.): Sapienti Sat Ünnepi Kötet Dr. Cséka Ervin Professzor 90. Születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXIV. Szeged 2012. 377-391. p.

Az ombudsmani látogatások és azok hatásai a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben
In: Trócsányi László (Szerk.): Dikaiosz logosz – Tanulmányok Kovács István Emlékére. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged 2012. 433-441. p.

„In vielfalt vereinigt”? Die strafrechtliche Regelung des Terroraktes in der Europäischen Union
In: European Legal Studies and Research. International Conference of PhD Students in Law. S. C. Universul Juridic S. R. L. Timisoara 2011. 426-437. p.

Der Bayerwaldbärwurz-Fall (BGHSt 43, 177) nach ungarischem Recht (Társszerző: Tánczos Ágnes)
In: Sinn, Arndt – Gropp, Walter – Nagy Ferenc (Szerk.): Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht – Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. V&R Unipress Verlag, Osnabrück 2011. 633-647. p.