Dr. Pacsek József szakmai publikációja

Zsúfoltság és magány. A fogvatartottak elhelyezésének időszerű kérdései
Börtönügyi Szemle, 2011. évi 4. szám, 1-10. o.