Dr. Panyi Béla Attila szakmai publikációi

Az ügyészség alkotmányos helyzete, feladatai és kapcsolata a bírósági és a közigazgatási szervekkel a Magyar Köztársaságban
Prokurator a ombudsman. Bratislava. 2001. Zvornik. Különkiadás

Alkotmányjog. Bachelor szakos hallgatók számára.
Paulovics, Panyi, Papp, Hallók. Miskolc, Bíbor Kiadó 2006. Szerkesztette: Paulovics Anita. In: A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete)

Alkotmányjog. Igazságügyi igazgatási alapszakos főiskolai hallgatók számára.
Miskolc, Bíbor Kiadó 2008. Szerkesztette: Paulovics Anita. In.: A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete)

Alkotmányjog. Bachelor szakos hallgatók számára.
Bátyi – Hallók – Panyi – Papp – Paulovics. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2012. Szerkesztette: Paulovics Anita. In: A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete)