Dr. Panyi Béla Attila szakmai publikációi

Az ügyészség alkotmányos helyzete, feladatai és kapcsolata a bírósági és a közigazgatási szervekkel a Magyar Köztársaságban. Prokurator a ombudsman.
Bratislava. 2001. Zvornik. Különkiadás

Alkotmányjog. Bachelor szakos hallgatók számára.
A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete) (Szerk.: Paulovics Anita) 
Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. (Társszerzők: Paulovics Anita; Papp Gábor; Hallók Tamás)

Alkotmányjog. Igazságügyi igazgatási alapszakos főiskolai hallgatók számára.
A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete) (Szerk.: Paulovics Anita) 
Miskolc, Bíbor Kiadó 2008.

Alkotmányjog. Bachelor szakos hallgatók számára.
A jogforrási rendszer. Az ügyészség. (2. és 8. fejezete) (Szerk.: Paulovics Anita) 
Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012. (Társszerzők: Paulovics Anita; Papp Gábor; Hallók Tamás, Bátyi)