Dr. Polt Péter szakmai publikációi

Polt Péter – Vókó György: Az ügyészek és a büntetés-végrehajtási hatóságok közötti kapcsolatok Európában
BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 31:(1) pp. 1-14. (2012)

Polt Péter: A mentelmi jog definíciós kérdései és típusai.
JOG ÁLLAM POLITIKA 3: pp. 27-36. (2011)

Polt Péter: A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai
KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK 47: pp. 156-176. (2010)

Polt Péter: Magánvád, pótmagánvád, mentelmi jog
MAGYAR JOG 57:(7) pp. 388-394. (2010)

Polt Péter – Gerencsér Balázs – Varga Zs András – Nagy Réka – Köpf Eszter Mária: Die ungarische Staatsanwaltschaft nach der Reform des Grundgesetzes
Österreichische Richterzeitung 2013/5, 91. évf, pp. 108-118.

Polt Péter: Áldás vagy átok: a parlamenti mentelmi jog
Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2010. 304 p.

Polt Péter: The Status of Public Prosecution in Hungary
In: Friedrich-Christian Schroeder (szerk.): Justizreform in Osteuropa: Münchener Ost-West Rechtstagung (9th : 2003 : Munich, Germany). 2003 Frankfurt; New York: Peter Lang Verlag, 2004. pp. 261-264.

Polt Péter: A kiadatás alkonya – egy új jogintézmény az európai letartóztatási parancs
EURÓPAI JOG 2:(2) pp. 3-8. (2002)

Polt Péter – Gerencsér Balázs – Varga Zs András – Nagy Réka – Köpf Eszter Mária: Il Pubblico Ministero in Ungheria, dopo la riforma constituzionale: Informazioni generali per la riunione ufficiale con i rappresentanti della Commissione di Venezia 4 aprile 2012.
CASSAZIONE PENALE 2013/1. pp. 445-471.

Polt Péter: A nemzetközi büntetőjog fejlődésének néhány kérdése
Jogtudományi közlöny, 1987/4. (42. évf.), 172-178. p.