Dr. Seereiner Imre szakmai publikációi

Seereiner Imre: A közigazgatás alkotmányos szabályozásáról Ratio legis – Ratio iuris
(Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából) Budapest, Szent István Társulat, 2011., 265-276.

Seereiner Imre: Az ügyészi kontroll és a közigazgatás
Jog, Állam, Politika – különszám. Győr: Universitas – Győr Nonprofit Kft., 2011., 63-71.

Seereiner Imre: Az új Alkotmány és a közigazgatás – javaslatok és lehetőségek
Új Magyar Közigazgatás 2011/3., 3-8.

Seereiner Imre: Helyi önkormányzatok az új Alkotmányban
In: Fábián Adrián (szerk.): 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Pécs, A „Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány, 2011., 25-46.

Seereiner Imre: Helyi önkormányzatok – törvényességi ellenőrzés nélkül?
Új Magyar Közigazgatás 2010/3., 37-49.