Dr. Sódor István szakmai publikációi

A kasszáció a magyar büntetőeljárási jogban: gondolatok a büntetőeljárási törvény újrakodofikálásáról
Tiszteletkötet dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára 2015. 255-272. p.

Az új Btk. szankciórendszerének újdonságai és érvényesülésük s büntetéskiszabási gyakorlatban
Tanulmányok dr. Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére 2015. 112-123. p.

A harmadfokú eljárás és a Kúria által folytatandó rendkívüli jogorvoslati eljárások. Korreferátum dr. Mészár Róza kúriai tanácselnök előadásához
Harmincötödik Jogász Vándorgyülés, Lilafüred 2014. május 8-10., 2014. 99-107. p.

A büntetések és intézkedések, a büntetés kiszabása. Korreferátum dr. Mészár Róza kúriai tanácselnök előadásához
Harminckettedik Jogász Vándorgyülés, Eger 2012. szeptember 27-29., 2013. 79-102. p.

A joghallgatók szakmai felkészültségének ügyészségi tapasztalatai
Jogászképzés, 2003. 386-388. p.