Dr. Szabó Imre szakmai publikációi

Az internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről
Doktori disszertáció
www.cybercrime.hu/publikaciok
Letölthető

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekmények empirikus vizsgálata
Védjegyvilág, 2011/1., XXI. évfolyam, 8-28. o. (társszerző: Kármán Gabriella)

A számítástechnikai adat mint elektronikus bizonyíték
Kriminológiai Tanulmányok 48. (szerk: Virág György) OKRI, Budapest, 2011, 13-28. o.

Az informatikai terrorizmus veszélyei
Belügyi Szemle, 59. évfolyam, 2011/2. 5-20. o.

A rendészettudomány múltja, jelene és jövője
Készült a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának felkérésére 2011-ben.
Letölthető

Informatikai bűncselekmény, informatikai terrorizmus vagy informatikai hadviselés?
In: Vig Dávid (szerk.): A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2010. 98-110. o.

„The Pirate Bay” case in a mirror of Hungarian criminal law
In: Ügyészek Lapja, 2010/2., 83-96. o.

A „The Pirate Bay” ügy elsőfokú ítélete a magyar büntetőjog tükrében
In: Infokommunikáció és jog, 2010/39., 141-146. o.

Informatikai bűncselekmények
In: Az informatikai jog nagy kézikönyve. Meritum Sorozat, Complex Kiadó, 2009. 547-682. o.

Internetes bűncselekmények – különös tekintettel az internetes csalásra
In: E-akták. Tanulmányok az internetjog világából. (Studia Collegii De Stephano Bibo Nominati) (Szerk.: Dr. Kiss Daisy) Bibó István Szakkollégium Internetjogi Kutatócsoport, Budapest, 2003. 301-324. o.