Dr. Szalai István szakmai publikációi

Az igazságszolgáltatási reform elméleti előkérdései
In: A rendszerváltozás (rendszerváltoztatás) Magyarországon, Veszprém, Magyar Tudományos Akadémia VEAB, 2002.

A katonai büntetőjog fejlődése
In: Doktori iskola, Prelegálások III., Budapest Szent István Társulat, 2004.

A katonai mellékbüntetések a jogrendszerben
In: Ügyészek Lapja 2005/1.

A gyermek- és ifjúságvédelem rendszere Magyarországon (főiskolai tankönyv)
Veszprém 2006, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, szerző

Az ügyészek nagy kézikönyve
Budapest 2013, Complex Kiadó, társszerző.