Dr. Szathmáry Zoltán szakmai publikációi

A lefoglalt és zár alá vett vagyon kezelésének szabályairól
Jogtudományi Közlöny, 2016/6. 319-327. p.

A hamis termékek forgalmazásával elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértésének bizonyítási nehézségei
Ügyészek Lapja, 2015/2. 5-15. p.

Jogi szakértők és amicus curiae tevékenység a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/7-8. 401-406. p.

Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban
Magyar jog, 2015/11. 639-647. p.

Az uzsorabűncselekmény értelmezése egykor és most
Jogtudományi Közlöny, 2010/9. 454-460. p.