Dr. Szűcs András szakmai publikációi

Dr. Szűcs András tudományos tevékenységének teljes jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában elérhető az alábbi linken:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10057339

A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatásáról
Jogtudományi Közlöny, 2011/3. 192-198. p.

Ügyészi tevékenység a különleges eljárásokban
Az ügyészek nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Polt Péter, Dr. Varga Zs. András)
Complex Kiadó, Budapest, 2013. 953-978. p.

Új Btk. kommentár (főszerk.: Dr. Polt Péter).
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013. 2. kötet, 14-18. p., 92-105. p., 173-181. p.

Büntetés-végrehajtási jog (jogi szakvizsga felkészítő kötet)
Patrcínium Kiadó, Budapest, 2015. 189-289. p. (Társszerző: Dr. Lajtár István)

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. Törvény Nagykommentárja (főszerk.: Dr. Polt Péter).
Opten Informatikai Kft., Budapest, 2016. 195-198. p., 257-268. p., 325-332. p.

Ügyészi tevékenység a büntetés-végrehajtási bírói eljárásban.
Az ügyészek nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Polt Péter, Dr. Varga Zs. András)
Complex Kiadó, Budapest, 2013. 1139-1166. p.

Jogállami követelmények érvényesülése a magyar büntetés-végrehajtási bíró eljárásában.
Tanulmányok Polt Péter 60. születésnapja tiszteletére.
HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015. 207-220. p.

Büntetés-végrehajtási jogi kérdések az ügyészi jogalkalmazás tükrében.
Tizenharmadik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi, 2016. szeptember 22-24.,
Budapest, 2016. 221-236. p.

Egy jól bevált jogintézmény – az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása.
Sapiens in sapientia. Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából. (Szerk.: Barabás A. Tünde-Belovics Ervin)
Országos Kriminológiai Intézet- Pázmány Press, Budapest, 2016. 285-296. p.

A fokozatváltás múltja és jelene.
A bonis bona discere. Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából. (Szerk.:Barabás A. Tünde, Vókó György)
Országos Kriminológiai Intézet-Pázmány Press, Budapest, 2017. 229-241. p.