Dr. Szűcs András szakmai publikációi

Jogállami kritériumok a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában
Rendészeti Szemle, 2010. évi 1. szám, 57-74. o.

A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatásáról
Jogtudományi Közlöny, 2011. évi 3. szám, 192-198. o.

Új Btk. kommentár
(főszerk.: Dr. Polt Péter) Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest, 2013. 2. kötet, 14-18. o., 92-105. o., 173-181. o.