Dr. Teszár László szakmai publikációi

Dr. Teszár László: Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog
Ügyészek Lapja, 2000/4. szám

Dr. Teszár László: Szülők és gyermekek jogi tanácsadója
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Dr. Teszár László: Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység
Magyar Jog, 2003/11. szám

Dr. Teszár László: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása
Magyar Jog, 2003/11. szám

Tombácz Sándor – Magyar Emőke – Dr. Fülöp Sándor – Dr. Teszár László: Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat és IPPC
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2007.

Dr. Bobvos Pál – Dr. Farkas Csamangó Erika – Dr.Horváth Szilvia – Dr.Kardos Mária – Dr. Mihálka György – Dr. Miklós László – Dr.Teszár László: Környezetjog
Szegedi Tudományegyetem-JATEPRESS Szeged, 2008.

Dr. Teszár László: A lápok jogi szabályozása
Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 2010. június 3.

Dr. Teszár László: A vizsgálati elemzés beillesztése a közigazgatási döntés-előkészítési eljárásba
Országos Környezetvédelmi Tanács, Budapest, 2010. július 1.

Dr. Teszár László: A hulladékgazdálkodás szankciórendszere
A Legfelsőbb Bíróság és az Országgyűlési Biztosok Hivatala és közös környezetvédelmi konferenciája.
Legfelsőbb Bíróság, Budapest, 2010. szeptember 9.

4. Dr. Teszár László: A védelmi övezet szabályozása, egészségvédelmi és településrendezési kitekintés.
Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 2010. október 4.

Dr. Teszár László: A környezetvédelmi bírság
Magyar Jogász Egylet, Harmincnegyedik Jogász Vándorgyűlés, Pécs, 2013. október 10-12.