Dr. Vókó György szakmai publikációi

Dr. Vókó György tudományos tevékenységének teljes jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában elérhető az alábbi linken:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10005131

Magyar büntetés-végrehajtási jog
Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Pécs, 2013. Ötödik átdolgozott kiadás 415.p. (Institutiones Juris Dialóg Campus Tankönyvek)

Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Pécs, 2015. Hatodik átdolgozott kiadás. 412. p.

A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelete és jogvédelme
Az ügyészek nagy kézikönyve (Szerk.: Polt Péter, Varga Zs. András)
CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2013. 981-1138. p.

Europäisches Strafvollzugscrecht
Passau: Schenk. 2009. 344. p.

A büntetés mai komplex értelmezése
Jogtudományi Közlöny, 2009/2. 45-55. p.

A büntetéstan jelene és jövője I-II.
Ügyészségi Szemle, 2016/3-4. 6-51. p.

A bűnismétlés megelőzéséről elméleti megközelítésből
Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére = Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii. (Szerk.: Boda József, Felkai László, Patyi András)
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 587-598. p. (ISBN:978-615-5680-44-1)

Előzetes fogva tartás összehasonlító elemzése Európában
A tudós ügyész – Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára. (Szerk.: Finszter Géza-Korinek László-Végh Zsuzsanna)
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017. 209-217. p.(ISBN:9789632583266)

A bűnügyi kutatás tudományetikája
A bonis bona discere: Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából. (Szerk.: Barabás A. Tünde, Vókó György)
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2017. 473-485. p. (ISBN:978-963-308-301-7)

Szabadságkorlátozás szabadságvesztés helyett: enyhítés a büntetés-végrehajtásban
Egy jobb világot hátrahagyni…: Tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére. (Szerk.: Finszter Géza, Kőhalmi László, Végh Zsuzsanna)
Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, Pécs, 2016. 607-618. p.(ISBN:978-963-429-035-3)