Szakszervezetek, civil szervezetek

Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete

A szakszervezet elnöke: Dr. Kovács Klára debreceni fellebbviteli főügyészségi ügyész.

A szakszervezet székhelye:
Legfőbb Ügyészség
1055 Budapest, Markó u. 16.

A szakszervezet elnökének székhelye és elérhetősége:
Debreceni Fellebbviteli Főügyészség
4025 Debrecen, Antal József utca 4.
Postai cím: 4001 Debrecen, PF. 689
Telefon: 06 52 509-817
Fax: 06 52 509-844

Fontosabb tudnivalók:
Az ügyészségi alkalmazottakat tömörítő szervezet elsődleges célja az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. A szakszervezet fontos jogosultsága, hogy az ügyészségi alkalmazottakat anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a szolgálati viszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. A munkáltató a döntése előtt köteles a szakszervezettel véleményeztetni a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására vonatkozó elképzeléseket. Az országos szint mellett a főügyészségek szintjén működnek szakszervezeti egységek.

Ügyészek Országos Egyesülete

Az egyesület elnöke: Dr. Matécsa Artemon főügyészségi ügyész

Zala Megyei Főügyészség
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.
Postai cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 89.
Telefon: (92) 315-655
Fax: (92) 312-767

Fontosabb tudnivalók:
Az Ügyészek Országos Egyesülete az ügyészi testület szakmai érdekvédelmét, tagjai munkavállalói érdekképviseletét ellátó, szociális és kulturális igényei érvényesülését saját anyagi eszközeivel is elősegítő társadalmi szervezet. Az egyesület célja az ügyészi testület és az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Az egyesület céljának elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdekérvényesítés ügyészségi szervezeteivel és más társadalmi szervezetekkel. Az egyesület elősegíti a tagjai szakmai, tudományos, oktatási, szociális, kulturális és sportigényei érvényesülését. A tevékenységével elősegíti, hogy az ügyészséget érintő jogi szabályozás teremtse meg a testületi érdekvédelemnek az ügyészi szervezeten belüli szervezeti kereteit. Szorgalmazza az ügyészi szervezet korszerűsítését, a feladatokhoz orientált szervezeti struktúra kialakítását.

Az egyesület országos központjának székhelye: Budapest, V. Markó u. 27.

Pro Iustitia Egyesület

Az egyesület elnöke: Dr. Szilágyi Veronika ügyészségi fogalmazó

Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség
1145 Budapest, Szugló u. 14.
Telefon: (1) 273-5100