2016. május 13-án került sor az Európa Tanács Legfőbb Ügyészséggel együttműködve kidolgozott gyűlölet-bűncselekmény témájú HELP képzési programjának megindítására, mely először Magyarországon kerül kipróbálásra 31 ügyész és bíró részvételével. A Legfőbb Ügyészség megyénként egy ügyészt kijelölésével és képzésével kívánja a gyűlölet-bűncselekmény szakértők számát növelni megyei szinten.

A HELP képzési módszertana alapján a kurzus tananyagának kidolgozásában egy nemzetközi szakértőkből álló munkacsoport vett részt, majd ezt követően az általuk összeállított tananyagrészeket magyarra fordították le. A képzés anyagának magyar jogrendszerre történő adaptálását a HELP Titkársága és a Legfőbb Ügyészég által közösen kijelölt nemzeti szakértők végezték el.

Az öthetes képzés hetente egy téma áttekintésére épül. Az első modul bevezetést nyújt a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos alapvető fogalmakba és kiemeli e bűncselekmények elleni harc fontosságát az alapvető jogok érvényesülésével összefüggésben.  A második modul a „Gyűlölet-bűncselekmények meghatározására” koncentrál, és célja, hogy ismereteket nyújtson a gyűlölet-bűncselekmények fogalmát, célját, elkövetőit, valamint a gyűlölet incidenseket illetően. A gyűlölet-bűncselekmények jogi szabályozásának – értve ez alatt mind a nemzetközi mind a hazai szabályozást – kereteit a 3. modul fogja össze. A 4. modul a büntető igazságszolgáltatás rendszerén belüli eljárási szakaszokat tekinti át, kiemelt figyelmet szentelve ezen belül az vádhatósági tevékenységnek. Végezetül az 5. modul a gyűlölet-bűncselekmények jogi kereteinek magyar jogrendszeren belüli alkalmazásába nyújt bővebb betekintést.

Fotók

Konferencia2

Hozzászólások lezárva.