Fogyasztókkal termék értékesítésére vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelensége megállapítása iránt újból sikerrel perelt az ügyészség.

A Fővárosi Ítélőtábla az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az a feltétel, mely szerint a „Vevő tudomásul veszi, hogy ha a telephelyen élelmiszer (vitamin) terméket átvesz, azt az átvétel után nem hozhatja vissza, nem szolgáltathatja vissza az eladó cég részére.” azért érvénytelen, mert a fogyasztó kellékszavatossági jogát jelentősen korlátozza, a termék kicserélést kizárja, ezáltal a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől egyértelműen a fogyasztó hátrányára tér el.

Ugyanezen vállalkozás több szerződési feltételének tisztességtelenségét már az elsőfokon eljárt Fővárosi Törvényszék jogerősen megállapította, így például, hogy „(…) az eladó cég képviseletében eljáró személyek, kizárólag a magyar nyelvtanban használt feltételes módban tárgyalhatnak és elemzik ki az Ön orvosi diagnózist nem helyettesítő állapotfelmérő teszt eredményeit. Ellenkező esetben az eladó cég nem tud azonosulni a képviselő munkatárs tárgyalás, elemzés szóbeli politikájával és emiatt semmilyen felelősséget nem tud vállalni”, illetve, hogy sem a megbízott kereskedő, sem a megbízott kereskedő asszisztense, megbízottja, képviselője nem jogosult a foglaló, vételár akár egy összegben, akár részletekben történő átvételére. Ezek a feltételek azért tisztességtelenek, mert kizárják, korlátozzák az eladó cégnek az általa igénybe vett közreműködőért való felelősségét. A törvény értelmében ugyanis aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, ennek a személynek a magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

A bizonyítási teher fogyasztó hátrányára történő megváltoztatása miatt tisztességtelen a szerződés azon pontja is, amely alapján, ha a vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül nem áll el, és a terméket sem veszi át, akkor eladó a vételár 15%-ának megfelelő kötbérre jogosult.

Végül az a pont, miszerint a „Vevő megkapta az eladó cég részéről, hogy egyes termékeknél fennállhat az ár értékaránytalanság ténye, de a vevő a szerződés aláírásával ezt a tényt nem vitatja, hiszen a szerződést átgondolva és megfontolva írta alá.” szintén tisztességtelen, mert kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy a teljesítés szerződésszerű-e, továbbá kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a vállalkozás szerződésszegése esetén.

Hozzászólások lezárva.